Przejdź do treści

Usługi informatyczne

Podstawowym zakresem działalności firmy jest świadczenie w szerokim zakresie usług informatycznych dla przedsiębiorst. 

Staramy się wybrać najlepsze rozwiązania uzależniając je od wielkości oraz profilu działlności firmy

 

Rozwiązywanie bieżących problemów związanych z działalnością komputerów i sieci komputerowej

Administracja systemami Windows 7/8/10

Zarządzanie systemami Windows Server oraz Linux

Wdrażanie i administracja usługami domenowymi Windows (Active Directory)

Centralne zarządzanie usługami w firmie, np. system antywirusowy

Wdrażanie rozwiązań do zbierania, monitorowania i analizy pracy użytkowników

Administracja systemami pocztowymi (hostowanymi, Microsoft Exchange, Google G-Suite)

 

Microsoft 365

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sieci

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Wsparcie użytkowników (HelpDesk)

HelpDesk to podstawowy i najszybszy sposób pomocy przy sprzęcie lub oprogramowaniu. który pozwala na rozwiązanie większości problemów. 

Usługa helpdesk pozwala zdalnie rozwiązać większość problemów technicznych nawet w przeciągu jednej godziny.

W ramach outsourcingu IT Ravnet świadczy kompleksowe wsparcie IT i doradztwo na trzech poziomach zaawansowania. Dbamy o jak najszybsze zdiagnozowanie i rozwiązanie problemu Klientów, by zapewnić ciągłość ich pracy.

Zakres naszych usług dostosowujemy do Twoich wymagań. Możesz więc oprzeć się na nas całkowicie, skorzystać z usługi doraźnej lub uzupełnić pierwszą linię swojego helpdesku naszym profesjonalnym wsparciem II i III linii.

Dlaczego warto korzystać z usługi helpdesk IT?

Helpdesk IT jest niezastąpioną usługą w każdej profesjonalnej firmie. Zarówno pracownicy, jak i klienci mogą uzyskać w niej szybką i skuteczną pomoc IT.

Korzyści, jakie zapewnia w pełni rozwinięty helpdesk IT, to przede wszystkim:

szybka naprawa błędów,

natychmiastowe kierowanie spraw do właściwych osób w firmie, co przekłada się na bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy,

pewność trafnych i skutecznych rozwiązań problemów technicznych na każdym szczeblu,

zapewnienie ciągłości pracy w firmie.

Usługi helpdesk IT – kompleksowa pomoc techniczna

Najprościej mówiąc, helpdesk IT zajmuje się rozwiązywaniem problemów IT Klientów. Helpdesk zarządza zgłoszeniami w sprawach sprzętu czy oprogramowania. Oferuje szybkie wsparcie, od ręki usuwając problem lub przekazując go do działów kompetentnych w danym zakresie.

Usługi, jakie świadczy helpdesk, to między innymi:

zapewnienie wsparcia w rozwiązywaniu kwestii dotyczących systemów operacyjnych i biznesowych;

zdalne szkolenie użytkowników końcowych w zakresie obsługi i rozwiązywania problemów;

prowadzenie monitoringu awarii i postępów w naprawach;

prowadzenie historii zgłoszeń i wysyłanie Klientom okresowych raportów z uwzględnieniem terminowości i efektów ich realizacji;

pomoc w obsłudze sprzętu, oprogramowania i aplikacji na poziomie instalacji, aktualizacji, konfiguracji, konserwacji i administracji;

testowanie nowych rozwiązań i wdrażanie skutecznych praktyk;

projektowanie rozwoju infrastruktury IT i stron internetowych firm.

W ramach swych usług, pracownicy helpdesk obsługują:

wszelkie rodzaje oprogramowania,

sprzęt IT, w tym laptopy, urządzenia peryferyjne, takie jak drukarki czy telefony, stacje robocze, sprzęt wideokonferencyjny i inne,

systemy biurowe takie jak CRM czy SAP,

urządzenia mobilne,

sieć internetową,

pocztę elektroniczną,

aplikacje.

Jakie problemy pomaga rozwiązać I, II i III linia helpdesku?

Zadania helpdesku realizowane są na trzech różnych poziomach, czyli liniach. Im wyższy poziom, tym bardziej zaawansowane zadania obsługuje. Dlatego pracownicy linii II i III są najwyżej wyspecjalizowani.

Pierwsza linia wsparcia – SPOC

Pierwsza linia wsparcia IT oferuje sprawną pomoc w ramach pierwszego kontaktu. To swoista pierwsza pomoc IT. Działa na zasadzie Single Point of Contact (SPOC), czyli jednego punktu kontaktu, do którego zgłaszane są wszystkie problemy.

Pracownik helpdesku na I linii albo udziela pomocy w oparciu o bazę wiedzy, albo kieruje problem dalej do kompetentnych w danym zagadnieniu pracowników linii II lub III. Dzieje się tak wtedy, gdy konsultant I linii w ciągu 1 godziny nie jest w stanie zdiagnozować problemu.

Pomoc techniczna, jakiej udzielić może pierwsza linia helpdesku obejmuje zadania takie jak:

szybka diagnoza problemu IT i klasyfikacja incydentów,

pomoc IT w ramach obsługi systemów biznesowych, takich jak CRM czy SAP,

zdalne prowadzenie szkoleń Klientów z obsługi systemów, oprogramowania i sprzętu,

pomoc w uzyskiwaniu i przywracaniu dostępu do danych,

zarządzanie danymi dostępu,

wykonywanie aktualizacji oprogramowania,

doradztwo odnośnie zakupu sprzętu i oprogramowania,

pomoc w tworzeniu wewnętrznych standardów IT,

konfiguracja sprzętu, systemu i oprogramowania,

administracja usługami,

tworzenie, konfiguracja, zarządzanie, migracja kont użytkowników,

zdalna pomoc w instalacji sprzętu i oprogramowania oraz urządzeń mobilnych,

zarządzanie kontami w Active Directory,

administracja serwerami anytyspamowymi,

rozwiązywanie problemów sieciowych,

tworzenie backupów i przywracania systemowego,

trafne przekierowywanie problemów do II i III linii.

Administracja systemami informatycznymi

Zarządzanie sieciami komputerowymi